QUY TRÌNH CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU

QUY TRÌNH CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU 1. Quy trình chế biến hạt điều 1.1. Tổng quan về quy trình chế biến hạt điều Hiện nay, có rất nhiều phương pháp chế biến hạt điều với nhiều công nghệ và trang thiết bị tiên tiến Trước đây vỏ hạt điều hầu như bị đem đi đốt […]

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU

 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU 1.      Lịch sử nguồn gốc của cây hạt điều – tổng quan về ngành chế biến hạt điều Tổng quan về ngành chế biến hạt điều, Cây điều sinh trưởng ở các quốc gia thuộc khu vực nằm trong vùng cận xích đạo- nơi mà có nhiệt […]

THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ KHÍ HYDROSUNFUA

THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ KHÍ HYDROSUNFUA  1. Thiết kế công trình xử lý khí hydrosunfua bằng phương pháp hấp phụ 1.1 Tính toán hấp phụ trong thiết kế công trình xử lý khí hydro sunfua  Thuyết minh sơ đồ công nghệ trong thiết kế công trình xử lý khí hydro sunfua a) phương án […]

CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHÍ HYDROSUNFUA

 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHÍ HYDROSUNFUA 1 . các phương pháp xử lý khí hydrosunfua 1.1 Hấp thụ trong các phương pháp xử lý khí hydrosunfua Hấp thụ là quá trình chuyển cấu tử khí từ pha khí vào pha lỏng thông qua quá trình hòa tan chất khí trong chất lỏng khi tiếp […]

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ HYDROSUNFUA

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ HYDROSUNFUA Khác với bụi và sol, khí tồn tại dưới dạng các phân tử riêng biệt lẫn vào không khí theo các chuyển động chaose ở điều kiện bình thường hơi có thể ngưng tụ được, cò khí chỉ ngưng tụ dược khi tạo dược áp suất hoặc nhiệt độ […]

THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ HIOXIT CACBON

THIẾT KẾ  CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ HIOXIT CACBON 5.1 Thiết kế công nghệ xử lý khí hioxit cacbon  bằng phương pháp hấp thu  5.1.1 Thiết kế công nghệ xử lý khí hioxit cacbon bằng phương pháp hấp thu Tính toán xyclon Lưu lượng khí vào Q = 1250 m3/h Nồng độ bụi Cb = […]

CÁC LOẠI THÁP HẤP THỤ PHỔ BIẾN

CÁC LOẠI THÁP HẤP THỤ KHÍ CO2 PHỔ BIẾN Các loại tháp hấp thụ khí CO2 phổ biến hiện này gồm có tháp mâm, tháp đệm …. Hiện nay một số nhà máy thường thải ra một số khí gây ô nhiễm môi trường như khí CO, H2S, NOX, SOX, Cl2, HF, axeton,….. đặc biệt […]