Công ty tư vấn – thiết kế – lắp đặt hệ thống xử lý khí thải công nghiệp

Công ty tư vấn – thiết kế – lắp đặt hệ thống xử lý khí thải công nghiệp   Xử lý khí thải công nghiệp là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trước khi xả thải ra môi trường, khí thải phải được xử lý đoạn […]

Giải pháp xử lý khí thải phòng thí nghiệm

Xử lý khí thải phòng thí nghiệm    Hòa bình xanh xin giới thiệu đến quý khách hàng hệ thống xử lý khí thải phòng thí nghiệm hiệu quả và tối ưu nhất. Để tìm hiểu kĩ hơn về khí thải phòng thí nghiệm là gì? Cách xử lý khí thải phòng thí nghiệm như […]

TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ HYDROCLORUA

ĐỀ XUẤT VÀ TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ HYDROCLORUA 1.Đề xuất quy trình công nghệ và thuyết minh công nghệ 1.1. Đề xuất quy trình công nghệ trong tính toán công nghệ xử lý khí  hydroclorua 1.2. Thuyết minh công nghệ trong tính toán công nghệ xử lý khí  hydroclorua Dung dịch NaOH từ bể chứa sẽ được bơm lên […]

TÍNH TOÁN CƠ KHÍ XỬ LÝ BỤI VÀ CO2

TÍNH TOÁN CƠ KHÍ XỬ LÝ BỤI VÀ CO2 1. Các thông số tính toán tháp hấp thụ: 1.1 Thiết kế tháp hấp thụ chứa khí CO2 Các thông số khí thải đầu vào Nồng độ  ban đầu: 0,8% Lưu lượng đầu vào : 1500 m3 /s Các giả thiết trong quá trình tính toán […]