THIẾT KẾ THÁP XỬ LÝ KHÍ NO2

THIẾT KẾ THÁP XỬ LÝ KHÍ NO2 1. Cân bằng vật chất Lưu lượng khí: 585 m3/h Nồng độ NO2 đầu vào:0,85% Hiệu suất:85% Nhiệt độ khí vào tháp: 30 Nhiệt độ làm việc của tháp: 25 Nhiệt độ của dung dịch NaOH: 25 Áp suất: Pt = 1atm = 101325Pa Đầu vào Suất lượng […]

THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ HIOXIT CACBON

THIẾT KẾ  CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ HIOXIT CACBON 5.1 Thiết kế công nghệ xử lý khí hioxit cacbon  bằng phương pháp hấp thu  5.1.1 Thiết kế công nghệ xử lý khí hioxit cacbon bằng phương pháp hấp thu Tính toán xyclon Lưu lượng khí vào Q = 1250 m3/h Nồng độ bụi Cb = […]