Thiết kế công nghệ xử lý khí hioxit cacbon

Đánh giá bài viết!

THIẾT KẾ  CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ HIOXIT CACBON

5.1 thiết kế công nghệ xử lý khí hioxit cacbon  bằng phương pháp hấp thu 

Công ty Hòa Bình Xanh  chuyên thiết kế hệ thống xử lý khi thải nhà hàng với đội ngũ thạc sĩ, kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • SĐT: 0906.840.903
 • Mail: hoabinhxanhco@gmail.com
 • Skype: nguyenvtev

5.1.1 thiết kế công nghệ xử lý khí hioxit cacbon  bằng phương pháp hấp thu :tính toán xyclon

 • Lưu lượng khí vào Q = 1250 m3/h
 • Nồng độ bụi Cb = 900 mg/m3
 • Khối lượng riêng của bụi ρb = 2200 kg/m3
 • Nhiệt độ khí thải t = 90oC
 • Chọn kiểu xyclon IIH – 15

thiết kế công nghệ xử lý khí hioxit cacbon

Hình 5.1 : Công nghệ xử lý khí hioxit cacbon (trong thiết kế công nghệ xử lý khí hioxit cacbon)

5.1.1  Diện tích của Xyclon trong tính toán công nghệ xử lý khí hioxit cacbon

Diện tích tiết diện ngang của xyclon trong thiết kế công nghệ xử lý khí hioxit cacbon:

Diện tích tiết diện

Trong đó:

Q: lưu lượng dòng khí (m3/s), Q = 1250 m3/h = 0,3472 m3/s

vtu: vận tốc tối ưu của dòng khí đi qua xyclon. Chọn vtu = 2 m/s (Trang 115, “Kiểm soát ô nhiễm không khí” của Nguyễn Đình Tuấn).

Đường kính trong xyclon trong thiết kế công nghệ xử lý khí hioxit cacbon :

Ta có :

Đường kính xyclon

Trong đó:

N: số lượng xyclon. Chọn N = 1.

Diện tích thực của xyclon trongthiết kế công nghệ xử lý khí hioxit cacbon:

Dien tich tiet dien

Vận tốc thực tế của bụi khí trong xyclon trong thiết kế công nghệ xử lý khí hioxit cacbon :

Van toc thuc

Kiểm tra lại vận tốc thực tế với vận tốc tối ưu trong thiết kế công nghệ xử lý khí hioxit cacbon :

Ktra vận tốc thuc

(thỏa điều kiện của vận tốc thực và vận tốc tối ưu là không chênh lệch quá 15%)

5.1.2 Tính các kích thước của xyclon trong thiết kế  công nghệ xử lý khí hioxit cacbon

Dùng phương pháp chọn: dựa vào “Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ tập 1, bảng III.4 trang 324” ta tính toán kích thước tỉ đối so với D = 0,47 m ứng với xyclon dạng IIH – 15.

bảng 5.1.2: Thông số của kích thước xyclon trong thiết kế công nghệ xử lý khí hioxit cacbon

Kích thước xiclon

Tính toán đường kính giới hạn của hạt bụi Đường kính giới hạn của hạt bụi trong thiết kế công nghệ xử lý khí hioxit cacbon :

Đường kính giới hạn

Trong đó:

 • δ0: đường kính giới hạn của hạt bụi, m
 • µ: hệ số nhớt động học của bụi, Pa.s
 • ρb: khối lượng riêng của bụi, ρb = 2200 kg/m3
 • r1: bán kính ống thoát khí sạch, r1 = 0,5d1 = 0,5 x 0,282 = 0,141 m.
 • r2: bán kính thân xyclon, r2 = 0,5D = 0,5 x 0,47 = 0,235 m.
 • n: số vòng quay của khí bên trong xyclon
 • vE: vận tốc của khí ở ống dẫn vào xyclon, m/s

Vận tốc của khí ở ống dẫn vào xyclon trongthiết kế công nghệ xử lý khí hioxit cacbon :

Vận tốc khí ống dẫn

Hệ số nhớt động học của bụi trong thiết kế công nghệ xử lý khí hioxit cacbon :

Độ nhớt

Số vòng quay của khí bên trong xyclon trong thiết kế công nghệ xử lý khí hioxit cacbon :

Số vòng quayPNG

Tinh toan xyclon3

Tinh toan xyclon

Tinh toan xyclon

Tinh toan xyclon

Tinhtoanxyclon1

    Tinhtoanxyclon2

Tinhtoanxyclon4

Tinhtoanxyclon5

http://xulykhithai.org/dich-vu/xu-ly-khi-thai/

Tinhtoanxyclon6

thaphapthutrongcongnghexulykhiCO2_

Hình 5.1.9 : Thiết kế  hấp thu thiết kế công nghệ xử lý khí hioxit cacbon

Tinhcokhixyclon

Tinhcokhixyclon1

Tinhcokhixyclon2

Tinhcokhixyclonthietkebichnoi

Tinhcokhixyclonthietkebichnoi1

Tinhcokhixyclonthietkebichnoi2

thiết kế công nghệ xử lý khí hioxit cacbon (2)

Hình 5.1.9.2: CÔng nghệ xử lý khí CO2( bụi CO2)

Tinhtoanthaphapthu

Canbangvatchat

Canbangvatchat1

Canbangvatchat2

Canbangvatchat3

Canbangvatchat4

Phuongtrinhlamviec

Xacdinhbactruyenkhoi

thiết kế công nghệ xử lý khí hioxit cacbon

Hình 5.2.2 Tháp hấp thu của công nghệ xử lý khí hioxit cacbon

Tinhtoanthap

Tinhvantogioihanthap

Tinhduongkinhthap

Tinhduongkinhthap1

Tinhduongkinhthap2

Tinhduongkinhthap3

Tinhchieucaothap

Tinhtongchieucaothap

Tinhtrolucthap

Tinhtrolucthap1

Tinhcokhithap

Tinhbedaythanthap

Tinhdayvanap

tính toán công nghệ xử lý khí hioxit cacbon

Hình 5.2.4: thiết kế trong tính toán công nghệ xử lý khí hioxit cacbon

Tinhbedaydayvanap

Tinhduongkinhongdankhi

Tinhduongkinhongdanlong

Tinhcacthietbikhac

Tinhcacthietbikhac1

Tinhthietbikhac

Luoidodem

Khoiluongdem

Bophanphanphoilong

Chandothap

Khoiluongloptacham

Taitrongtoanthap

Taitrong

Tinhquat

Tinh H

TinhtongH

thiết kế công nghệ xử lý khí hioxit cacbon (2)

hình 5.3 : Thiết kế tháp hấp thu trong thiết kế công nghệ xử lý khí hioxit cacbon

KiemtranongdoCO2

Xđuongong

Xdbichongkhoi

xdcacongkhoi2

xdcacbichongkhoi1

thiết kế công nghệ xử lý khí hioxit cacbon (3)

Hình 5.4 Tháp hấp thu tầng đệm

Tailieuthamkhao

Liên hệ Hòa Bình Xanh

 

Tags: , , , , , , , , , ,

Tin tức khác