Quạt ly tâm gián tiếp trung áp

QUẠT LY TÂM GIÁN TIẾP TRUNG ÁP Thực tế, trong những môi trường nhà máy, nhà xưởng, xí nghiệp luôn tồn tại lượng khí thải, khói bụi, vô cùng lớn tích tụ lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến máy móc thiết bị và đe dọa đến sức khỏe công nhân viên. Do vậy, cần có […]