XỬ LÝ ACETON BẰNG THAN HOẠT TÍNH

XỬ LÝ ACETON BẰNG THAN HOẠT TÍNH 1. Lựa chọn phương pháp xử lý aceton bằng than hoạt tính: Dùng phương pháp hấp phụ với vật liệu hấp phụ là than hoạt tính để xử lý hơi Aceton trong dòng khí thải vì các lý do sau: Dòng khí thải chỉ chứa Aceton và không […]