xử lý hơi aceton bằng phương pháp hấp phụ

xử lý hơi aceton bằng phương pháp hấp phụ  Xử lý hơi aceton bằng phương pháp hấp phụ: Hiện nay,trong quá trình sản xuất của các ngành công nghiệp như ngành công nghiệp sản xuất sơn, công nghệ xi mạ dây điện,… phát sinh ra một lượng lớn aceton gây ảnh hưởng tới môi trường và […]

tổng quan về khí thải axit flohyđric (HF)

TỔNG QUAN VỀ KHÍ THẢI AXIT FLOHYĐRIC (HF) tổng quan về khí thải axit flohydric (HF),hiện nay, có rất nhiều phương pháp xử lý khí axit flohydric (HF) với nhiều công nghệ và trang thiết bị tiên tiến . Vì thế:      Công ty Hòa Bình Xanh  chuyên thiết kế hệ thống xử lý […]

TỔNG QUAN VỀ KHÍ ACETON

TỔNG QUAN VỀ KHÍ ACETON tổng quan về khí aceton Hiện nay, có rất nhiều phương pháp xử lý khí hydrosunfua với nhiều công nghệ và trang thiết bị tiên tiến .Chính vì vậy : Vì thế:      Công ty Hòa Bình Xanh  chuyên thiết kế hệ thống xử lý khí thải cùng với đội […]

quy trình chế biến hạt điều

       QUY TRÌNH CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU quy trình chế biến hạt điều 1.1. tổng quan về quy trình chế biến hạt điều Hiện nay, có rất nhiều phương pháp chế biến hạt điều với nhiều công nghệ và trang thiết bị tiên tiến .Chính vì vậy : Vì thế:      Công ty Hòa […]

tổng quan về ngành chế biến hạt điều

 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU I.   tổng quan về ngành chế biến hạt điều Hiện nay, có rất nhiều phương pháp xử lý về ngành chế biến hạt điều với nhiều công nghệ và trang thiết bị tiên tiến .Chính vì vậy : Công ty Hòa Bình Xanh  chuyên thiết kế […]

thiết kế công trình xử lý khí hydrosunfua

THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ KHÍ HYDROSUNFUA  2. thiết kế công trình xử lý khí hydrosunfua bằng phương pháp hấp phụ Hiện nay, có rất nhiều công trình thiết kế xử lý khí hydrosunfua với nhiều công nghệ và trang thiết bị tiên tiến .Chính vì vậy : Vì thế:      Công ty Hòa […]

Page 2 of 3123