thiết bị hấp phụ bằng than hoạt tính (xử lý hơi aceton bằng phương pháp hấp phụ)