TÍNH TOÁN CYCLONE, ỐNG KHÓI

TÍNH TOÁN CYCLONE, ỐNG KHÓI Công suất: 1000kg/hCác thông số khác tự chọn Nhiệm vụ yêu cầu: Đưa ra hệ thống xử lý khí thải tương ứng Thiết kế công trình xử lý khí thải cụ thể như sau: tính toán cyclon xử lý bụi và tính ống khói xử lý CO2. Đề xuất công […]