TỔNG QUAN VỀ KHÍ NO2

TỔNG QUAN VỀ KHÍ NO2 Tổng quan về khí thải ở nhà máy, xí nghiệp 1. Thành phần ,tính chất của tổng quan về khí NO2 1.1 Thành phần của tổng quan về khí NO2: Các oxy nitơ thường viết tắt là NOx phát sinh qua việc đốt cháy các nhiên liệu ở nhiệt độ cao, qua quá […]

TỔNG QUAN VỀ KHÍ HYDROSUNFUA

TỔNG QUAN VỀ  KHÍ  HYDROSUNFUA  1.1. Tổng quan về khí hydrosunfua 1.1.1 Khái niệm trong tổng quan về khí hydro sunfua Theo TCVN 5966-1995, ô nhiễm không khí là sự có mặt  của các chất trong khí quyển sinh ra từ hoạt động của con người hoặc có nguồn gốc tự nhiên với nồng độ […]