QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP – NHỮNG SỰ CỐ THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG QUẠT